Orddeling av Sabbath

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Sabbath? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Sab-bath

Definisjon av Sabbath:

1.
A day of rest and worship: Sunday for most Christians
Saturday for the Jews and a few Christians Friday for Muslims

Synonym av Sabbath:

noun Sabbath, rest day, day of rest

Siste orddelinger av dette språket