Orddeling av Saddam

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Saddam? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Sad-dam

Siste orddelinger av dette språket