Orddeling av Sagittarius

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Sagittarius? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Sagit-tar-ius

Synonym av Sagittarius:

noun Sagittarius, Archer, person, individual, someone, somebody, mortal, human, soul
noun Sagittarius, constellation
noun Sagittarius, Sagittarius the Archer, Archer, sign of the zodiac, star sign, sign, mansion, house, planetary house
noun Sagittarius, genus Sagittarius, bird genus

Siste orddelinger av dette språket