Orddeling av Salerno

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Salerno? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Saler-no

Synonym av Salerno:

noun Salerno, amphibious assault

Siste orddelinger av dette språket