Orddeling av Salina

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Salina? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Sali-na

Definisjon av Salina:

1.
A town in central Kansas

Synonym av Salina:

noun Salina, town

Siste orddelinger av dette språket