Orddeling av Sallie

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Sallie? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Sal-lie

Siste orddelinger av dette språket