Orddeling av Salomon

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Salomon? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Sa-lomon

Synonym av Salomon:

noun Salomon, Haym Salomon, American Revolutionary leader, financier, moneyman

Siste orddelinger av dette språket