Orddeling av Salvadorian

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Salvadorian? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Sal-vado-ri-an

Synonym av Salvadorian:

noun Salvadoran, Salvadorian, Salvadorean, South American

Siste orddelinger av dette språket