Orddeling av Samaritan

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Samaritan? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Samar-i-tan

Synonym av Samaritan:

noungood Samaritan, Samaritan, benefactor, helper

Siste orddelinger av dette språket