Orddeling av Sandi

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Sandi? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

San-di

Siste orddelinger av dette språket