Orddeling av Sanskrit

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Sanskrit? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

San-skrit

Synonym av Sanskrit:

noun Sanskrit, Sanskritic language, Indic, Indo-Aryan

Siste orddelinger av dette språket