Orddeling av Santana

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Santana? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

San-tana

Siste orddelinger av dette språket