Orddeling av Saratoga

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Saratoga? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Sarato-ga

Synonym av Saratoga:

noun Saratoga, battle of Saratoga, pitched battle

Siste orddelinger av dette språket