Orddeling av Sardinian

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Sardinian? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Sar-din-ian

Synonym av Sardinian:

adj Sardinian, Italian region
noun Sardinian, Italian
noun Sardinian, Italian

Siste orddelinger av dette språket