Orddeling av Saskatoon

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Saskatoon? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Saska-toon

Synonym av Saskatoon:

noun Saskatoon, city, metropolis, urban center
noun serviceberry, shadberry, juneberry, berry

Siste orddelinger av dette språket