Orddeling av Satan

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Satan? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Sa-tan

Synonym av Satan:

noun Satan, Old Nick, Devil, the Devil, Lucifer, Beelzebub, the Tempter, Prince of Darkness, spiritual being, supernatural being

Siste orddelinger av dette språket