Orddeling av Satanism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Satanism? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Sa-tanism

Definisjon av Satanism:

1.
A belief in and reverence for devils (especially Satan)

Synonym av Satanism:

noun diabolism, demonism, Satanism, sorcery, black magic, black art, necromancy

Siste orddelinger av dette språket