Orddeling av Saturn

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Saturn? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Sat-urn

Synonym av Saturn:

noun Saturn, Jovian planet, gas giant
noun Saturn, Roman deity

Siste orddelinger av dette språket