Orddeling av Scandinavian

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Scandinavian? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Scan-di-na-vian

Synonym av Scandinavian:

adj Scandinavian, Norse, geographical area, geographic area, geographical region, geographic region
noun Scandinavian, Norse, Northman, European
noun Scandinavian, Scandinavian language, Nordic, Norse, North Germanic, North Germanic language, Germanic, Germanic language

Siste orddelinger av dette språket