Orddeling av Schopenhauer

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Schopenhauer? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Schopen-hauer

Synonym av Schopenhauer:

noun Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, philosopher

Siste orddelinger av dette språket