Orddeling av Schottky

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Schottky? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Schot-tky

Siste orddelinger av dette språket