Orddeling av Scorpio

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Scorpio? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Scor-pio

Synonym av Scorpio:

noun Scorpio, Scorpion, person, individual, someone, somebody, mortal, human, soul
noun Scorpius, Scorpio, constellation
noun Scorpio, Scorpio the Scorpion, Scorpion, sign of the zodiac, star sign, sign, mansion, house, planetary house

Siste orddelinger av dette språket