Orddeling av Sydney

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Sydney? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Syd-ney

Synonym av Sydney:

noun Sydney, state capital

Siste orddelinger av dette språket