Orddeling av Synoptic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Synoptic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Syn-op-tic

Definisjon av Synoptic:

1.
Presenting a summary or general view of a whole
A synoptic presentation of a physical theory
2.
Presenting or taking the same point of view
Used especially with regard to the first three gospels of the New Testament Synoptic sayings

Synonym av Synoptic:

adj summary
adj synoptical, same

Siste orddelinger av dette språket