Orddeling av Syriac

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Syriac? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Syr-i-ac

Siste orddelinger av dette språket