Orddeling av Torness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Torness? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Tor-ness

Siste orddelinger av dette språket