Orddeling av Toronto

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Toronto? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Toron-to

Synonym av Toronto:

noun Toronto, provincial capital

Siste orddelinger av dette språket