Orddeling av Torricelli

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Torricelli? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Tor-ri-cel-li

Synonym av Torricelli:

noun Torricelli, Evangelista Torricelli, physicist

Siste orddelinger av dette språket