Orddeling av Toscanini

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Toscanini? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Toscani-ni

Synonym av Toscanini:

noun Toscanini, Arturo Toscanini, conductor, music director, director

Siste orddelinger av dette språket