Orddeling av Wagner

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Wagner? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Wag-n-er

Synonym av Wagner:

noun Wagner, Otto Wagner, architect, designer
noun Wagner, Richard Wagner, Wilhelm Richard Wagner, composer
noun Wagner, music

Siste orddelinger av dette språket