Orddeling av Waterval

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Waterval? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Wa-ter-val

Siste orddelinger av dette språket