Orddeling av Watson

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Watson? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Wat-son

Synonym av Watson:

noun Watson, Thomas Augustus Watson, engineer, applied scientist, technologist
noun Watson, John Broadus Watson, psychologist
noun Watson, James Watson, James Dewey Watson, geneticist

Siste orddelinger av dette språket