Orddeling av Waverley

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Waverley? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

Wa-ver-ley

Siste orddelinger av dette språket