Orddeling av Wolverine

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Wolverine? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Wolver-ine

Definisjon av Wolverine:

1.
A native or resident of Michigan
2.
Musteline mammal of northern Eurasia
3.
Stocky shaggy-coated North American carnivorous mammal

Synonym av Wolverine:

noun Michigander, Wolverine, American
noun glutton, Gulo gulo, musteline mammal, mustelid, musteline
noun carcajou, skunk bear, Gulo luscus, musteline mammal, mustelid, musteline

Siste orddelinger av dette språket