Orddeling av Yugoslavia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Yugoslavia? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Yu-goslavia

Synonym av Yugoslavia:

noun Yugoslavia, Federal Republic of Yugoslavia, Jugoslavija, Serbia and Montenegro, European country, European nation

Siste orddelinger av dette språket