Orddeling av Zeeman

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Zeeman? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Zee-man

Synonym av Zeeman:

noun Zeeman, Pieter Zeeman, physicist

Siste orddelinger av dette språket