Orddeling av adventurous

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet adventurous? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ad-ven-tur-ous

Definisjon av adventurous:

1.
Willing to undertake or seeking out new and daring enterprises
Adventurous pioneers The risks and gains of an adventuresome economy

Synonym av adventurous:

adj adventurous, adventuresome, audacious, daring, venturesome, venturous, sporting, swaggering, swashbuckling, bold, brave, courageous, fearless, incautious

Siste orddelinger av dette språket