Orddeling av aeolian

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aeolian? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ae-o-lian

Definisjon av aeolian:

1.
A member of one of four linguistic divisions of the prehistoric Greeks
2.
The ancient Greek inhabitants of Aeolia
3.
Of or pertaining to Aeolus, the Greek god of the winds
Relating to or caused by the wind
4.
Of or relating to Aeolis or its ancient Greek people

Synonym av aeolian:

adj weather, weather condition, atmospheric condition
adj Aeolian, Greek deity
noun Aeolian, Eolian, Greek, Hellene

Siste orddelinger av dette språket