Orddeling av aerate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aerate? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

aer-ate

Definisjon av aerate:

1.
Expose to fresh air
Aerate your old sneakers
2.
Aerate (sewage) so as to favor the growth of organisms that decompose organic matter
3.
Impregnate, combine, or supply with oxygen
Oxygenate blood

Synonym av aerate:

verbair out, air, expose
verb activate, change, alter, modify
verb oxygenate, oxygenize, oxygenise, process, treat

Siste orddelinger av dette språket