Orddeling av aerator

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aerator? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

aer-a-tor

Definisjon av aerator:

1.
An apparatus for exposing something to the air (as sewage)

Synonym av aerator:

noun apparatus, setup

Siste orddelinger av dette språket