Orddeling av aerobic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aerobic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

aer-o-bic

Definisjon av aerobic:

1.
Depending on free oxygen or air
Aerobic fermentation
2.
Based on or using the principles of aerobics
Enhancing respiratory and circulatory efficiency Aerobic dance Running is very aerobic

Synonym av aerobic:

adj aerobic, aerophilic, aerophilous, aerobiotic, oxidative
adj aerobic

Siste orddelinger av dette språket