Orddeling av aerobiosis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aerobiosis? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

aer-o-bio-sis

Synonym av aerobiosis:

noun life

Siste orddelinger av dette språket