Orddeling av aerodynamics

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aerodynamics? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

aero-dy-nam-ics

Definisjon av aerodynamics:

1.
The branch of mechanics that deals with the motion of gases (especially air) and their effects on bodies in the flow
2.
Of or relating to aerodynamics
3.
Designed or arranged to offer the least resistant to fluid flow
A streamlined convertible

Synonym av aerodynamics:

noun aeromechanics, mechanics

Siste orddelinger av dette språket