Orddeling av aeronautics

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aeronautics? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

aero-nau-tics

Definisjon av aeronautics:

1.
The theory and practice of navigation through air or space
2.
Of or pertaining to aeronautics

Synonym av aeronautics:

noun astronautics, physics, physical science, natural philosophy

Siste orddelinger av dette språket