Orddeling av aerostatics

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aerostatics? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

aero-sta-t-ics

Siste orddelinger av dette språket