Orddeling av aerotropism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aerotropism? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

aerotro-pism

Siste orddelinger av dette språket