Orddeling av aesthetic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aesthetic? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

aes-thet-ic

Definisjon av aesthetic:

1.
(philosophy) a philosophical theory as to what is beautiful
He despised the esthetic of minimalism
2.
Relating to or dealing with the subject of aesthetics
Aesthetic values
3.
Concerning or characterized by an appreciation of beauty or good taste
The aesthetic faculties An aesthetic person Aesthetic feeling The illustrations made the book an aesthetic success
4.
Aesthetically pleasing
An artistic flower arrangement

Synonym av aesthetic:

adj esthetic, philosophy
adj aesthetic, esthetic, aesthetical, esthetical, artistic, beautiful, cosmetic, enhancive, painterly, sensuous
adj esthetic, artistic, pleasing, tasteful
noun esthetic, philosophical doctrine, philosophical theory

Siste orddelinger av dette språket