Orddeling av aesthetician

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aesthetician? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

aes-theti-cian

Synonym av aesthetician:

noun esthetician, skilled worker, trained worker
noun esthetician, philosopher

Siste orddelinger av dette språket