Orddeling av aestival

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aestival? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

aes-ti-val

Definisjon av aestival:

1.
(rare) of or occurring in summer
The sky was a burnished aestival blue Estival winds

Synonym av aestival:

adj estival, summery

Siste orddelinger av dette språket