Orddeling av aetiology

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aetiology? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

ae-ti-ol-o-gy

Synonym av aetiology:

noun etiology, cause
noun etiology, philosophy

Siste orddelinger av dette språket